Skip to content

Category: Rock

Bañan Ez

9 thoughts on “ Bañan Ez

  1. ez da Juan, ni naiz Juan, bañan nagusiya juan da, ta ni ez naiz juan. ¿Ta nik zer egiñ biar det oraiñ? Lenbizi beñepiñ ichi zagun bere kuartoko atia ez dezaten alde egiñ paper oyek. ¡Kuartoko atia! Nagusiyak aituko balira esango lirake ez dala kuartoko atia esaten, baizik gelako atia. Ez dakit nik zergatik artzen dituben orlako buru.
  2. Bañan Eusebio Azkue'k bezela esan de­ zakegu guk ere: ordurik ona egin dau mundu zarrak bira Ta, ala, len gazi ziranak, gaur ondo gezaturik daude. Bañan, egia esateko, ez dakit zer izango dan: gauzak gezatu edo geok gazitu Laugarren atala: gure erria, gizonak, jokuak eta .
  3. Konsuelorik ez da neretzat iñun Maitea gabe; Egin otenadiñ aren jabe Oroitutzean, Zenbait pena nere biotzean Ditut igaro; Maite det eta ez da milagro: Leneko gau batean egin det amets, Bañan pentsamentuak beti al rebes Irteten dira; Ustez nengoen zuri begira, Maite polita, Kofrearen gañean jarrita, Kontu kontari, Nai nuen bañan ez nintzan ari.
  4. Nik ere pozik egingo nizueke ikustalditxo bat, bañan ez dakit noiz izango dudan zorion ori. Etorri berria da Patxi´ren ordezkaria. Bakean utziko ote gaitu? Ala ba´litz, geure etsotxu [sic]
  5. Feb 02,  · bañan oraingotikan ez naiz eskapatzen, testamentu egitera noa ni lehenbailen nere parientiak lasaitu ditezen (BIS) Ta Galtzaundi Ta Galtzaundi apellidua det .
  6. This banner text can have markup.. web; books; video; audio; software; images; Toggle navigation.
  7. bañan ez nain! ausartzen haren eskura hartutzen, ba'naki zer den galtzia jun nindda#eke aldera. theisernaconsligmalodoriffretpyona.xyzinfo ma#e nuen kutuna, nere atsegin-zoruna, ibi%i bai ta, bai egon, ez dut arkitzen iñon. Bilaka be(bai nabil, baina da agian nunbait hil. Moderato p 1 5 3 e cantabile œ œ œ œ G œ œ œ œ 2 4 œ œ œ C œ œ œ œ 5 ˙ A # œ œœ 4 2 œ.
  8. Bañan ez osoa, lautatik zortziak arte iraun baizuen. Lenbizikan motoristak igaro ziran, gero agure pensiondunak, oso apaiñak eta lasai eserita autobus ederretan, gero desfileko burua, Belgicako ministro lendakariakin eta guzi, eta atzetik Belgicako erri eta uri guzietako alderdiren adarrak. Hungriako representazio bat ere igaro zan.
  9. Miseriyarik ez daukagu edanian ta janian, gure gorputzak argatik daude onen estadu onian; estimatuak izaten giñan besterikan etzanian, orduan bañan eskasaguak orain ez gaude lanian; edozein burla egiten dute komenentziya danian. Usteko zuen orren kontuak ez ditugula jakindu, bestiak baño aldrebesago utsa ikusi bagindu; gure kuadrilla asarre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *